Peprer ny E6 med bomstasjoner

Her kan du diskutere akkurat hva du vil, det trenger ikke være MC-relatert.
Rambler
Posts: 140
Joined: 28 Sep 2008 14:09
MC: Kawasaki
Location: Sørnorge

Peprer ny E6 med bomstasjoner

Post by Rambler »

Leste akkurat om bompengestasjoner på http://www.tu.no

I dag kjører både privatbilister og tungtransport mange steder store omveier for å unngå strekninger som er "pepret med bomstasjoner" som tu.no utrykte det. Småveier fylles med tungtrafikk, og dette er bare en liten begynnelse. Med de prisene man legger seg på nå vil det antagelig om ikke lenge tvinge seg frem et strort behov for enten å stenge av et stort antall alternative kjøreruter slik man faktisk også har begynt å gjøre, eller så må man bygge ut et tett nettverk av veibommer over hele landet. Det skulle ikke forundre meg om denne "ideen" blir lansert etter valget. På flere stekninger i dag overstiger bomavgiftene drivstoffutgiftene. Det vil si, man kan i praksis sammenligne det med en dobling eller flerdobling av bensinprisen. Med tanke på de reaksjonene vi har sett ved økte avgifter og priser på drivstoff, er det ikke litt rart at folk uten videre godtar utbyggingen av et stort antall bomstasjoner? Eller er det bare slik at mediene på ordre fra regjeringen fortier hele saken slik at det ikke skal få noen konsekvenser for dem?

Jeg føler sterkt at det må ligger noe i denne bompengepolitikken som ikke har blitt offentliggort. Kanskje dette er metoden de har valgt seg ut for rett og slett å "kvele co2utslippet" ned til de føler det nærmer seg et "grønt nivå"? Er det tilfeldig at regjeringen har delt ut norske utslippskoter for milliarder av kroner til andre land?

Hvor lenge vil MC'er gå fri tro? Mange bomstasjoner blir automatisert, og det er vel like enkelt å fotografere skiltet på en mc som på en bil? Enkelte steder har det til og med blitt foreslått å innføre skyhøy avgift på moped fordi enkelte begynner å bruke dette i stedet for bil.

For noen år siden utredet SV muligheten for å utstyre alle kjøretøy med gps, slik at man kunne avgiftsbelegge hver kjøre kilometer. Kanskje vil de istedet innføre "tvungen bombrikke" og tusenvis av automatiserte bommstasjoner?
Der alle tenker likt tenker ingen mye, og den som ler best ler værst.
User avatar
_Adler_
Posts: 1153
Joined: 14 Jun 2005 21:46

Re: Peprer ny E6 med bomstasjoner

Post by _Adler_ »

Rett og slett patetisk!

FRP sier jeg bare! =D> Håper virkelig de vinner valget så det skjer noe her, og det på flere punkt! Siterte det som var av spesiell relevans m.t.p. emnet.
FRP vil: At staten skal ha hovedansvaret for en forsvarlig veiutbygging i landet, uten bruk av bompenger. Fjerne alle bommer og nedbetale bomselskapenes gjeld. Ikke akseptere noen form for rushtidsavgift eller annen veiprising. At Norge skal få et
sammenhengende motorveinett mellom de største byene i landet (Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim).
Rødgrønne regjeringen:
Setter opp stadig flere bomstasjoner langs norske veier. På enkelte strekninger belastes bilistene over 100 prosent av kostnadene. I tillegg benyttes bompenger til å finansiere prosjekter helt andre steder enn der bommen er oppført. Har økt bompengebelastningen med 30 prosent i inneværende periode. Bruker miljø som påskudd for å øke avgiftene. Dette til tross for at pengene staten tar inn, ikke er øremerket miljøformål. Har flere ganger tatt til orde for å innføre rushtidsavgift eller andre former for veiprising som vil straffe alle som ikke har alternative løsninger eller fleksible arbeidstider. Har i NTP lagt opp til å bygge ca. 250 km motorvei. Til sammenlikning bygges tusenvis av kilometer med ny motorvei i Øst-Europa. Romania skal i 2009 bygge 2000 km og Albania 1800 km motorvei. Regjeringen påstår dette ikke er mulig i Norge.
http://www.frp.no/no/Vi_mener/

Det jeg reagerer mest på er at flertallet av de veirelaterte pengene som Staten håver inn IKKE går til vei, hva tenker de med?! :-s Men igjen, hva skal vi gjøre?! Vi lever i et moderne diktatur, innse det, som skifter hvert 4. år, demokrati, det kaller jeg noe annet.............. :roll:
Yamaha Aerox 2004

Image
Lord Erik
Posts: 2312
Joined: 09 Mar 2009 08:46

Re: Peprer ny E6 med bomstasjoner

Post by Lord Erik »

Jeg syntes også det er merkelig at det ikke er mer diskusjon rundt bompengeringer her i Norge. Ringene her i Bergen har blitt større og flere de siste årene, og jeg er selv sjeleglad for at jeg slipper å betale hver gang jeg kjører gjennom en av dem.

Bompengeringene er så vidt jeg har forstått i hovedsak et resultat av at Norge er et dyrt land å bygge veier i, og at vi til stadighet setter i gang nye prosjekter som ikke blir tilstrekkelig finansiert av staten. Den store "aksepten" for bompengeringer kommer kanskje fra dårlig samvittighet i forbindelse med co2-utslipp, og til dels en lært hjelpeløshet hvor de fleste har insett at å klage sjeldent fører til en forandring.

Jeg er veldig varsom med å diskutere politikk på MC-forumet, men jeg er litt skeptisk til at å stemme FRP skal løse alle veiproblemene i Norge. Hvis man ser til f.eks Os, hvor FRP har styrt i en årrekke, så har de bompengeringer der også. Uansett hvilket parti som sitter med makten så har de det samme problemet, preget av de samme faktorene, som alle andre partier. Bruker man mer penger på ett område, har man mindre penger til et annet osv...

Hvis man ser til Sverige så har de en litt annet veibyggingstrategi enn Norge. De har i hovedsak konsentrert seg om å bygge veier rundt storbyene og tettsteder, mens her i Norge har vi veier til enhver hytte og gård ute i ingenmannsland. Spesielt her på vestlandet betyr dette en stort antall broer og tuneller som er ekstremt dyre å bygge. Det koster mye penger å være desentralisert. :)
User avatar
_Adler_
Posts: 1153
Joined: 14 Jun 2005 21:46

Re: Peprer ny E6 med bomstasjoner

Post by _Adler_ »

men er det opp til kommunene å si nei til bomstasjoner da?! Mener at FRP bør få sjansen nå.
Yamaha Aerox 2004

Image
Lord Erik
Posts: 2312
Joined: 09 Mar 2009 08:46

Re: Peprer ny E6 med bomstasjoner

Post by Lord Erik »

Det enkle svaret er: ja, kommunen bestemmer om den vil ha bompenger eller ikke. Men det hele er selvsagt litt mer komplisert, så det er nok ikke uten grunn at FRP til tider garanterer avikling av bompenger, men samtidig går inn for bompenger andre steder. I Bergen er ordføreren også fra FRP, men vi har fremdeles plenty med bompengeringer. Her endret FRP sitt standpunkt fra fjerning av bompenger, til at bompengeavgiften ikke skulle bli høyere enn den er. Poenget mitt er at å lede landet er enklere på papiret enn i praksis, men i bunn og grunn må alle sittende regjeringer forholde seg til de samme faktorene. Jeg sier selvsagt ikke at det er umulig å gjøre ting bedre enn slik som det blir gjort nå, men at jeg er kritisk til om det finnes noen "mirakelkurer" ala det FRP av og til framstår som når de er i opposisjon. ;-)

Hadde det ikke vært for finanskrisen så ville jeg ikke vært spesielt overrasket om FRP fikk sjansen sin til neste valg. Men finansielle nedturer har en tendens til å få velgerene til å stemme på det kjente. Vi får se hva som skjer!
User avatar
tshansen
Posts: 19236
Joined: 07 Mar 2006 02:07
MC: KTM 790 Adventure R 2019
Location: Bergen

Re: Peprer ny E6 med bomstasjoner

Post by tshansen »

nå har vel frp vært i oposisjon de siste 46 åra eller hva det var. Så jeg mener at det er for lett å si at at de ikke klarer å gjøre noe merkbar forskjell. På tide at de slipper til å viser hva de har lovt såpass lenge nå. Skulle det vise seg å slå feil, så føler jeg at det skal helvetes mye til for at det blir værre enn det allerede er nå! :-s
I would like to apologize to anyone I have not yet offended.
Please be patient, I will get to you shortly
------------------------------------------------------------
2019: Nye dekk på 1900 km - Mitas E-07+
------------------------------------------------------------
Instagram
YouTube
MyRoute-app
Lord Erik
Posts: 2312
Joined: 09 Mar 2009 08:46

Re: Peprer ny E6 med bomstasjoner

Post by Lord Erik »

Absolutt, det ligger forsåvidt opp til et protestvalg denne høsten. Spesielt med de mindre godt mottatte påfunnene som ble foreslått og kraftig nedstemt nå i vår (utvidelsen av rasismeparagrafen, hijab-saken m.m.), så er ikke den sittende regjeringen spesielt populær. Dersom FRP kommer til makten blir nok en forskjell ja, spørsmålet er derimot om det blir en positiv forskjell. Personlig tør jeg ikke tro at de klarer å innfri alt det de lover, og ser det som veldig sannsynlig at de, dersom de blir valgt, vil komme til å måtte moderere seg og gå tilbake på en og annen ting når de først har makten. Som alle partier gjør.

Men som du sier, det er vanskelig å si hvordan det kan komme til å utspille seg før de faktisk har fått sjansen. :)
Rambler
Posts: 140
Joined: 28 Sep 2008 14:09
MC: Kawasaki
Location: Sørnorge

Re: Peprer ny E6 med bomstasjoner

Post by Rambler »

Akkurat når det gjelder den norske varianten bompengeinnkreving så mener jeg dette utelukkende er en politisk konstruert form for skatteinkreving som vi ikke finner noe annet sted i verden. Hvilket som helst parti kan lett velge andre former for beskattning. Alle vet at dette er en fryktelig kostbar, vanskelig, veldig upopulær, noen ganger ekstremt urettferdig og veldig upraktisk form for skatteinkreving. I tillegg representerer det nærmest en total form for overvåkning som selv KGB kunne misunne de norske politikerne. "Alle vil ha veibommer" sa Navardsete i et intevju for noen måneder siden.

Det aller farligste med dette opplegget er antagelig at norske transportutgifter er en av de absolutt største konkurranseulempene i forhold til andre land. Etter hvert som EØS tvinger frem mer og mer "fri flyt av varer, penger og arbeidskraft" vil kanske alle større industriproduksjonsanlegg flyttes til de store markedene i Europa i stedet for å måtte eksportere fra Norge.

Mange utlendinger mener det er noe uhyggelig rart med norge. I de fleste andre land (demokratier) hadde det neppe vært mulig å uten videre begynt å bygge ut et slikt landsomfattende skatteinnkrevningssystem uten på forrhånd å gi noen form for politisk avklaring om hva dette gikk ut på. Og den norske modellen ville sannsynligvis vært et politisk selvmord. Men slik er det ikke her i landet.

Selv mener jeg dette er et av mange eksempler på hvordan det norske demokratiet har blitt undergravet av et tett ideologisk sammarbeid mellom journaliststanden og politikerne. De holder antagelig Norge i et jerngrep.
Der alle tenker likt tenker ingen mye, og den som ler best ler værst.
User avatar
_Adler_
Posts: 1153
Joined: 14 Jun 2005 21:46

Re: Peprer ny E6 med bomstasjoner

Post by _Adler_ »

Veldig enig med deg, Rambler! Media er svært viktig her, og jeg har sett svært lite negativt om bomstasjoner o.l. Som tidligere sagt, hva skal man gjøre?! Man velger polikere hvert 4. år og så?! De lyver og gjør det stikk motsatte av det de sa før valget. Vi ser også en økende form for kontroll, overvåking, ufrihet. Skjenkeforbud, ikke lov å drikke på åpen gate, forbud mot pinneraketter, straffeavgifter (ca. 50 øre hver kartong, fordi de syntes Norges befolkning resirkulerte for lite) ta det som et eksempel da. Det siste, hvor mange er egentlig klar over dette?! Er det et demokrati?! Folk finner seg i mer og mer, de skjønner at det ikke er vits å protestere "for det skjer ikke noe uansett", hva er vi inne i da?! Nærmer oss et diktatur. I Sveits, de har et direkte demokrati, der dette mest sannsynlig hadde blitt bestemt av _FOLKET_ !
Yamaha Aerox 2004

Image
User avatar
brap
Posts: 254
Joined: 17 Jul 2005 01:02

Re: Peprer ny E6 med bomstasjoner

Post by brap »

Rambler wrote:Akkurat når det gjelder den norske varianten bompengeinnkreving så mener jeg dette utelukkende er en politisk konstruert form for skatteinkreving som vi ikke finner noe annet sted i verden.
Kan du forklare hva du legger i denne setningen her? Hva er det som er spesielt med norske bompenger i forhold til alle de andre landene i verden som bruker bompenger?
il4
Rambler
Posts: 140
Joined: 28 Sep 2008 14:09
MC: Kawasaki
Location: Sørnorge

Re: Peprer ny E6 med bomstasjoner

Post by Rambler »

brap wrote:
Rambler wrote:Akkurat når det gjelder den norske varianten bompengeinnkreving så mener jeg dette utelukkende er en politisk konstruert form for skatteinkreving som vi ikke finner noe annet sted i verden.
Kan du forklare hva du legger i denne setningen her? Hva er det som er spesielt med norske bompenger i forhold til alle de andre landene i verden som bruker bompenger?
Summen av dette:
1. Enkelte steder stenger de av veier for å tvinge folk inn i bomstasjoner uten noe annet motiv enn å trekke inn penger til statskassa.
2. Omfanget av bommer. Utenfor Trondheim får de visst snart en strekning med seks bommer på syv mil. Og flere slike eksempler kommer antagelig etter hvert.
3. Politikerne forbeholder seg retten til å bruke bommpenger til akkurat hva de vil.
4. De lager bomstasjoner på helt vanlige landeveier som folk må kjøre på for å komme til butikken ol.
5. De stenger av veistrekninger som folk alt har betalt mangedobbelt for i form av verdens høyeste beskattning og avgifter på kjøretøy og bruk.
6. Systematisk landsomfattende bompengefinansiering, (kanskje i tillegg enda høyere bensinavgifter som de åpner opp for nå) som kommer i tillegg til fra før verdens høyeste avgifter.
7. Slik kunne man forstette.

Er det noen som vet om noe lignende i andre land? Eventuellt land som "har råd til" å la amatørpolitikere spille bort hundrevis av milliarder på børsen.
Der alle tenker likt tenker ingen mye, og den som ler best ler værst.
User avatar
_Adler_
Posts: 1153
Joined: 14 Jun 2005 21:46

Re: Peprer ny E6 med bomstasjoner

Post by _Adler_ »

Er så enig, så enig, Rambler! Hånd i hånd med at kun en brøkdel av årsavgifta brukes til vei. Hadde den gjort det hadde vi delvis sluppet det tullet der. En annen ting, som allerede er nevnt, er at bomstasjoner står åpen lenger for å finansiere andre mer eller mindre urelevante og/eller unødvendige prosjekter, f.eks. gangveier, tunneler o.l. :roll: Har et eksempel her fra fylket at et bompengesamband ble holdt åpent en god stund lenger for å finansiere en helt unødvendig tunnel, gjennom et forholdsvis oversiktlig område, med spredt bebyggelse. Prioriteringene er ofte feil :-s
Yamaha Aerox 2004

Image
User avatar
Kriz
Posts: 2305
Joined: 26 Apr 2005 17:03
Location: Gjøvik
Contact:

Re: Peprer ny E6 med bomstasjoner

Post by Kriz »

jeg har slippi unna en haug bompenger ved å trykke betal seinere.. betalt under 300 i bompenger i hele mitt liv på 4hjul selv om det sikkert skulle vært flerfoldig tusenlapper.. mellom gjøvik og raufoss ble det satt opp bom og folk valgte da å kjøre rundt da ble fine rette landeveier uten gangvei og fin bredde nedsatt fartsgrensa til 40 og satt opp sikkert over 20 fartsdumper på strekka for at folk ikke skulle bruke den ruta for å unngå bommen siden det var helt uaktuelt å stenge veien pga masse bebyggelse. det er noe dritt at veier som man fint kunne kjøre 70 på ble satt ned til 40 så folk skulle velge å kjøre der bommen var. ble også stengt en annen vei i forbindelse med den bommen så de som bodde der fikk nøkkel til bommen. fint å ha en bom rett forran nærmeste by og du bare bor 50m unna bommen.. satans land!
Lord Erik
Posts: 2312
Joined: 09 Mar 2009 08:46

Re: Peprer ny E6 med bomstasjoner

Post by Lord Erik »

Bomringene i Bergen omfatter også en god del husstander. Flere av mine venner har blitt fanget mellom ringene de siste årene ettersom som de har blitt utvidet. Dette medfører at hver eneste gang de skal ut å kjøre bil, så må de gjennom en bom. Selv om de har tenkt seg vekk fra sentrum. Dette gjelder forsåvidt også samtlige som jobber ved Haukeland Universitetssykehus, og det er en god del. Blodig urettferdig spør du meg...
User avatar
Northman
Posts: 1780
Joined: 18 Jul 2008 01:46

Re: Peprer ny E6 med bomstasjoner

Post by Northman »

Var en liten tur i Kristiansund tidligere i år, der stoppet vi og betalt bompenger for MC.

Hva hadde skjedd om vi ikke hadde stoppet? Det er ikke en fysisk bom som må åpnes for å kjøre videre.

Er det som fotobokser, at man må ha klart bilde av skilt og fører? Med sotet visir, og skiltet festet bak, hadde det kanskje blitt "gratis"

Noen som vet?
It is better to exist unknown to the law.
Post Reply